Parkstiftelsens historia

2016-09-12 Länsstyrelsen utställer nytt Registeringsbevis då Tomas Lindvall,  f.d.   Stadsträdgårdsmästare i Enköpings kommun lämnar sitt engagemang i Parkstiftelsen på egen begäran.

2016-07-01  Länsstyrelsen utställer nytt Registeringsbevis då Johan Arvidsson  startar sitt engagemang i styrelsen för Parkstiftelsen.

2016-09-03 Parkstiftelsen arrangerar med medarrangörer och partners "Smaka på Enköping - Ekologisk och närproducerad matfest" inklusive "ELBIL2016" som lockade ca xxxxx besökare via passage mätare till Åpromenaden på Trädgårdsdagen. Det mest välbesökta arrangemanget i Enköpings historia.

2016-07-27  Vi passerar över 25639 sidvisningar och 9415 besök från ca 80st olika länder på parkstiftelsen.se. Den genomsnittliga besökaren stannar ca 2,41 min på hemsidan. Källa: Google Analytics. Vi har nu 424st personer som gillar Parkstiftelsen på Facebook, och 374st följare på Instagram. Betydligt fler gilla om man räknar in arrangemang som "Smaka på Enköping", "ELBIL2016", m.fl. som drivs via Parkstiftelsen.

2015-12-31  var marknadsvärdet på kapitalet 158 858 kronor.

2015-09-05 Parkstiftelsen arrangerar med medarrangörer och partners "Smaka på Enköping - Ekologisk matfest" inklusive "ELBIL2015" som lockade ca 12 000 besökare via passage mätare till Åpromenaden på Trädgårdsdagen. Det mest välbesökta arrangemanget i Enköpings historia.

2015-02-28 Vi passerar över 9300 sidvisningar och 2456 besök från 22st olika länder på parkstiftelsen.se. Den genomsnittliga besökaren stannar ca 4,21 min på hemsidan. Källa: Google Analytics. Vi har nu 335st personer som gillar Parkstiftelsen på Facebook, och 165st följare på Instagram.

2015-02-02 Länsstyrelsen utställer nytt Registeringsbevis då Stefan Gårdh  startar sitt engagemang i styrelsen för Parkstiftelsen.

2014-12-31 var marknadsvärdet på kapitalet 55 454 kronor.

2014-09-06 Parkstiftelsen arrangerar utställning av klimatsmartare produkter tillsammans med 10-årsjubileet av Trädgårdsdagen. Tioårsjubileet på Trädgårdsdagen var en succé på många sätt. Det slogs nytt besöksrekord i Drömparken och utmed Å-promenaden.

2014-08-22 Nu är vi 240 personer som gillar Parkstiftelsen på Facebook.

2014-08-21 Priset i sommartävling 2014, överlämnas till vinnaren Christer Rickeborn. Priset bestod av  Medelhavskrukor 1 x Mai-set: 30x55 och 20x35cm, till ett värde 1350kr.

2014-07-18 Vi passerar över 5652 sidvisningar och 1321 besök på www.parkstiftelsen.se. Den genomsnittliga besökaren stannar ca 4,58 min på hemsidan. Källa: Google Analytics.

2014-06-03 Styrelsemöte nr 6 genomförs och protokollförs.

2014-05-23 XL-BYGG Sten & Son AB levererar utlovad grill till ett värde av 7000-8000kr till den enskilt största bidragsgivaren i samband med Företagargalan, som var Bra Bil. 

2014-05-09 Nu är vi över 100 personer som gillar Parkstiftelsen på Facebook.

2014-05-08 Stefan Mattson och Tomas Lindvalls föreläsning mellan kl 18-20:30 om Enköpings parker på Blomsterlandet i Enköping drog långt mer än 100-talet besökare. Härligt att det uppskattades så av Blomsterlandets kunder. Samt ett stort tack för allt engagemang.

2014-04-25 Enköpings parker och Parkstiftelsen ställer ut vid Entrén till Enköpingsmässan 2014 på fredagen den 25/4 och lördagen den 26/4. Totalt samlade Parkstiftelsen in 1801kr. Fördelat på 1000kr via PG/BG, och 100kr via Swish, samt 701kr i kontanter via sparbössor. I dessa 701kr så har stiftelsens kassör/skattmästare då löst ut ett 2 euromynt som fanns i sparbössorna med 20kr. Styrelsen med undantag av Björn, deltog under olika pass under dom båda dagarna.

2014-04-10 Tackdiplom överlämnas till Blomsterlandet och Bra Bil i Enköping AB.

2014-04-08 Styrelsemöte nr 5 genomförs och protokollförs.

2014-03-26 Insättning nr 8, 15 000kr, Blomsterlandet.

2014-03-25 Insättning nr 7, 5 000kr, Bra Bil i Enköping AB.

2014-03-22 Parkstiftelsen deltar vid Enköpings Företagargala. Otroligt positiv respons från Enköpings företagare och erbjudande om nya samarbeten framkom, utöver inkomsterna på 5000kr på BG och 510kr i direkt anslutning på SMS-gåvor. Betydligt fler gjorde ett försök till SMS-gåvor, men missade att bekräfta betalningen med "OK", eller saknade "Way-Wallet-konto" eller för lågt saldo på "Way-Wallet-kontot". Styrelsen med undantag av Björn deltog i arrangemanget.

2014-03-14 Insättning nr 6, 781kr, Nordea.

2014-03-20 Parkstiftelsen håller sin första pressinformation kl 09:30 i Kommunhuset foaje. Enköpings Posten är på plats, Radio Uppland och Allt om Trädgård söker information som dom kan presentera för sina lyssnare/läsare.

2014-03-18 Parkstiftelsen finns nu på Facebook. http://sv-se.facebook.com/parkstiftelsen

2014-03-05 Uttag avgift, -781kr, Nordea.

2014-03-05 Insättning nr 5, 500kr, Familjen Lindvall.

2014-03-05 Insättning nr 4, 500kr, Familjen Lindvall.

2014-03-04 Vi passerar över 3000 sidvisningar och 740 besök på www.parkstiftelsen.se. Den genomsnittliga besökaren stannar ca 4,5 min på hemsidan. Källa: Google Analytics.

2014-03-03 Styrelsemöte nr 4 genomförs och protokollförs.

2014-02-03 Parkstiftelsen finns på Instagram. http://instagram.com/parkstiftelsen#

2014-01-24 Insättning nr 3, 500kr, Annonym gåva.

2014-01-24 Insättning nr 2, 500kr, Annonym gåva.

2014-01-20 Insättning nr 1, 0,55kr, Google.

2014-01-16 Styrelsemöte nr 3 genomförs och protokollförs.

2013-12-05 Styrelsemöte nr 2 genomförs och protokollförs.

2013-11-20 Stiftelsen tilldelas bevis om organisationsnummer från Skatteverket.

2013-11-19 Länsstyrelsen, beslutar att registrera Stiftelsen i Stiftelseregistret (beteckning 206-39318-2013).

2013-11-15 Ny reviderad ansökan lämnas in till Länsstyrelsen, om att registrera Stiftelsen i Stiftelseregistret. 

2013-10-17 Styrelsemöte nr 1 genomförs och protokollförs.

2013-10-17 Stiftarmöte genomförs och protokollförs. 

2013-09-24 En enig interimsstyrelse antar stadgarna (8e utkast).

2013-05-31 Länsstyrelsen återkommer med svar via telefon och förtydligar via mail. 

2013-05-30 Intiativtagaren kontaktar handläggaren på Länsstyrelsen via mail om vad som bör justeras.

2013-05-22 Länsstyrelsen, meddelar att inte registrera Stiftelsen i Stiftelseregistret (beteckning 206-13602-2013). 

2013-03-04 En enig interimsstyrelse antar stadgarna (7e utkastet) och beslutar att bilda stiftelsen.

2012-12-05 fick interimsstyrelsen klartecken från Synnöve Fridén i rollen som Kommundirektör. Synnöve välkomnar initativet utan övriga synpunkter.

2012-09-11 fick Kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU) information om Parkstiftelsen. Responsen var positiv och vi (Robert och Tomas) känner att det finns starkt stöd från KSAU att gå vidare. I presentationen arbetade vi mot hemsidan www.parkstiftelsen.se och framförallt gav möjligheter till frågor från församlingen. Aktiva med frågor var framförallt M, KD, S, FP.

2012-09-02 Stefan Mattson tidigare stadsträdgårdsmästare i Enköping under åren 1982-2007 kliver in som privat partners till parkstiftelsen.

2012-03-30 Interimsstyrelsens möte (1a utkastet på stadgarna). 

2012-01 Revisionsbyrån PWC kontaktas av Intiativtagaren. PWC är kommunens revisionsbolag.

 

2011-08 Intiativtagarens reflektion på Stadsträgårdsmästarens svar.

 

Tomas svar ger mig energi i att driva frågan vidare om en stiftelse. Jag tycker han bekräftar att vi har haft liknande tankar, och att behovet finns. Att vi dessutom i historien har haft liknande finansieringar av t.ex. Afzelliplan, Drottning gatan och även Kyrkåsen i sekelskiftet 18/1900talet. Det vill säga, det har haft en betydelse för Enköpings utveckling. Det gör att jag sommaren 2011 bestämmer mig för att starta detta ideella "engagemang". Text: Robert, 2011-08

2011-05 Frågan ställs till Stadsträdgårdsmästaren Tomas Lindvall.

Jag har själv funderat hur vi ska kunna öka intresset och få in fler samarbetspartners för att säkerställa och utveckla kommuninvånarnas gröna miljöer och mötesplatser. Vi har som du säkert vet sedan
ett par år ett nätverk som heter "Så som i Enköping" där privatpersoner, föreningar, plantskolister och kommunen arbetar med att försöka lyfta intresset för de gröna frågorna. Vårt största arrangemang är
Trädgårdsdagen. Vi har också börjat arbeta med ett nätverk som vi kallar "Grön Anda" där vi arbetar tillsammans med näringsliv/privatpersoner för att försöka få fler att engagera sig och se även egna affärsmöjligheter utifrån ett grönt perspektiv. Det finns som jag uppfattat flera stiftelser/vänföreningar runt om i landet som stöttar parker/trädgårdar på olika sätt. Vi har funderat över tex vänförening i Enköping typ
"Drömparkens vänner" eller något liknande men har tyvärr inte kunnat prioritera frågan. Det har runt om i Sverige även funnits flera trädplanteringsföreningar som hjälpt/hjälper till. även här i Enköping har det
funnits Trädplanteringskommitte som troligtvis arbetade för och bekostade trädplanteringar bl.a. Afzelliplan, Drottninggatan och även Kyrkåsen i sekelskiftet 18/1900talet. Vår bedömning är att det på något sätt var kopplat även DR Westerlund. Kanske dags att starta upp på nytt. Tycker att ditt namn Stiftelse för Enköpings parker... är bra. Text: Tomas, 2011-05

2011-05 Inledning av Insamlingsstiftelsen för Enköpings parker

Inledning: Robert Käck har under ett flertal år grunnat lite på hur man skulle kunna få Enköpings parker att fortsätta den positiva utveckling som dom lyckats med, och då främst kring frågan hur dom skulle kunna få utökade ekonomiska medel att nyttja på längre sikt. Framgången i parkstaden är ju ett faktum. Så stiftelsen ska alltså ge möjlighet till utökad utveckling och på så sätt även öka attraktionskraften i Enköping. Text: Robert, 2011-05

(senast uppdaterad 2016-09-14)