Transaktioner 2015

Nedanstående transaktioner är godkända (§ 12) av styrelsen och i enlighet med stadgarna:

2015-11-26 Insättning +1875kr
2015-11-24 Insättning +18750kr
2015-11-27 Insättning Nordea (ränta 3mån) +22,04kr
2015-10-22 Insättning +2500kr
2015-10-05 Insättning +1875kr 
2015-09-30 Insättning +1250kr 
2015-09-29 Insättning +375kr 
2015-09-15 Insättning +625kr 
2015-08-31 Insättning +750kr 
2015-08-31 Insättning +875kr 
2015-08-28 Insättning Nordea (ränta 3mån) +36,71kr 
2015-08-28 Insättning +750kr 
2015-08-20 Insättning +500kr
2015-08-14 Insättning +1875kr
2015-08-07 Insättning +1875kr
2015-08-06 Insättning +11250kr
2015-07-31 Insättning +750kr
2015-07-30 Insättning +2375kr
2015-07-23 Insättning +750kr
2015-07-23 Insättning +750kr
2015-07-06 Insättning +1875kr
2015-06-30 Insättning +1875kr
2015-06-22 Insättning +1875kr
2015-06-22 Insättning +1875kr
2015-06-22 Insättning +1875kr
2015-06-18 Insättning +1875kr
2015-06-18 Insättning +1875kr
2015-06-18 Insättning +1875kr
2015-06-18 Insättning +1500kr
2015-06-18 Insättning +750kr
2015-06-17 Insättning +1875kr
2015-06-16 Insättning +3750kr
2015-06-15 Insättning +750kr
2015-06-15 Insättning +3750kr
2015-06-15 Insättning +3750kr
2015-06-15 Insättning +3750kr
2015-06-12 Insättning +7500kr
2015-06-04 Insättning +1875kr
2015-05-29 Insättning Nordea (ränta 3mån) +95,30kr
2015-05-07 Insättning +6250kr
2015-01-26 Insättning Nordea +1150kr
2015-01-15 Insättning +3000kr
2015-01-12 Avgift Nordea (Engagemangsspecifikation) -300kr
2015-01-07 Avgift Nordea -850kr

(senast uppdaterad 2016-05-10)