Transaktioner 2014

Nedanstående transaktioner är godkända (§ 12) av styrelsen och i enlighet med stadgarna:

2014-12-15 Insättning +3000kr
2014-12-03 Insättning +3000kr
2014-10-29 Insättning +3000kr
2014-10-01 Insättning (VistaPrint, reklamation) +436kr
2014-09-09 Insättning Stiftarna (Robert) +436kr
2014-09-09 Faktura, skylt stor -436kr
2014-08-28 Insättning +3000kr
2014-08-22 Insättning +3000kr
2014-08-11 Insättning +6000kr
2014-08-11 Insättning Stiftarna +52kr
2014-08-11 Avgift -52kr  (krukförsäljning via Tradera/EBAY Sweden AB).
2014-07-29 Insättning +515kr
2014-07-11 Insättning +3000kr
2014-07-01 Insättning +3000kr
2014-06-27 Insättning +3000kr
2014-05-30 Insättning +500kr
2014-05-26 Insättning +200kr
2014-05-23 Insättning Stiftarna (Robert) +2000kr
2014-05-23 Utgift för grill på XL-bygg -2000kr
2014-05-12 Insättning Stiftarna (Robert) +600kr
2014-05-12  Avgift Länsstyrelsen -600kr
2014-05-12 Insättning +1kr (sparbössor från den 8/5).
2014-04-29 Insättning +701kr (sparbössor från den 25-26/4).
2014-04-28 Insättning, Swish 25/4,    kl 17:44 +50kr
2014-04-28 Insättning, Swish 25/4, kl 10:03 +50kr
2014-04-25 Insättning +500kr
2014-04-25 Insättning +500kr
2014-03-26 Insättning +15000kr
2014-03-25 Insättning +5000kr
2014-03-14 Insättning Nordea +781kr
2014-03-05 Insättning +500kr
2014-03-05 Insättning +500kr
2014-03-05 Avgift Nordea -781kr
2014-01-27 Insättning +500kr
2014-01-27 Insättning +500kr
2014-01-20 Insättning +0,55kr

(senast uppdaterad 2015-08-25)