park1.jpgpark2.jpgpark3.jpgpark4.jpgDrömparken-Magnolia3-700x255.jpgMagnolia2-700x255.jpgMunksundskällan3-700x255.jpgMagnolia-700x255.jpgMunksundskällan2-700x255.jpg

Välkommen till Parkstiftelsen

Insamlingsstiftelens ändamål är att ekonomiskt stödja Enköpings parker, och deras positiva utveckling på lång sikt, samt därigenom öka attraktionskraften i Enköping.

En stiftelse är en juridisk person. Stiftelsen har inga privata vinstintressen utan en stiftelse har, till skillnad från föreningar och bolag, inga medlemmar och ingen ägare. Stiftelsen består av en oavlönad styrelse. Bestående av roller såsom t.ex. Stadsträdgårdsmästare, representanter från lokala banker, och några fristående eldsjälar för Enköpings parker. Styrelsen syfte är att driva stiftelsen på bästa möjliga sätt. Att syftet efterlevs kontrolleras fortlöpande av PwC Uppsala. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Stiftelsen bedrivs alltså med absolut minsta möjliga omkostnader och styrelsens uttalade mål är 0kr/år.
För att maximera avkastningen.
 
I enlighet med stadgarna (§ 15) så skall insamlade medel alltid fortsätta att tjäna i urkunden (1 §) angivet ändamål. Det vill säga Enköpings parker. Stiftelsens stadgar finns via denna hemsida.
 
 

 Olika sätt att stödja Parkstiftelsen

 

 Bankgiro: 526-0773
Plusgiro: 69 55 27-2

SMS:a PARK 10 till nr 72672 så skänker du 10kr
SMS:a PARK 50 till nr 72672 så skänker du 50kr
SMS:a PARK 100 till nr 72672 så skänker du 100kr
SMS:a PARK 200 till nr 72672 så skänker du 200kr
(Det ska vara ett mellanslag mellan PARK och beloppen)

 Det kostar 10kr, 50kr, 100kr, 200kr + respektive operatörs sms-avgift att skicka ett sms till tjänsten.

Eller via swish070-5881816

Parkstiftelsen:

- tillämpar öppen redovisning
- kostar inga pengar i självdrift
- gör verklig skillnad på lång sikt
- allt går oavkortat gå till Enköpings parker
 
  

 (senast uppdaterad 2016-04-26)