Översiktskarta - stadens parker

Här nedan finns länkar till parkkartan och parkblad att skriva ut med parkerna numrerade.

Parkkarta (klicka på texten)

Missa inte Trädgårdsdagen - Lördagen den 3 september år 2016 med mängder av olika teman. Läs mer via följande länk:  Trädgårdsdagen i Enköping 2016 (klicka på texten)

Mer information om Enköpings Parker finns via: www.enkoping.se/parker

Följ gärna Parkerna och Parkstiftelsen med tillhörande arrangemang via t.ex. Facebook, Instagram, Twitter: @parkstiftelsen, @TradgardsdageniEnkoping,  @smakapaenkoping, @elbil2016, #smakapåenköping, #drömparken, #åpromenaden, m.fl.

URVAL AV PARKER VIA PARKKARTAN

1. Afzeliiplan
2. Blombergs park
3. Blå Trädgård / Åpromenaden
4. Drömparken / Åpromenaden

 park3.jpg

park4.jpg

5. Fisktorget

Munksundskällan3-700x255.jpg
6. Fridegårdsparken
7. Gustav Adolfs plan
8. Kaplanen
9. Klosterparken med lekplats
10. Kungsbron
11. Kölnbacksparken
12. Linbaneparken
13. Munksundskällan
14. Pastor Spaks Park
15. Gröna Rondell miljöer
16. Rådhusgården vid Enköpings museum
17. Skolparken med lekplats
18. Strömparterren
19. Resecentrum, Väntparken
20. Westerlundska gården
21. Åpromenaden
22. Öriket, äventyrslekplats
23. Gröngarnsåsen / Dyarna
24. Kyrkåsen med lekplats
25. Vattenparken

Idéträdgårdar, längs Åpromenaden

- Översikt Åpromenaden_(klicka på texten)
- Bikupan_(klicka på texten)
- Biparken_(klicka på texten)
- Bombance_CafeSamt_(klicka på texten)
- Där_hjärtat_är_med_(klicka på texten)
- Feng_Shui (klicka på texten)
- Fjärilslarv_(klicka på texten)
- Fjärilsträdgården_(klicka på texten)
- Fjärilsängen_(klicka på texten)
- Hasselfors_(klicka på texten)
- Labyrinten_(klicka på texten)
- Lappset_(klicka på texten)
- Linnés_Nyckel_(klicka på texten)
- Linnés_Nyckel_plan_(klicka på texten)
- Minipark_(klicka på texten)
- Möte_vid_korsväg_(klicka på texten)
- Noel_(klicka på texten)
- Perennförsöket_(klicka på texten)
- Piets_Äng_(klicka på texten)
- Syrénkullarna_(klicka på texten)

(senast uppdaterad 2016-07-10)