Enköpings parker

Mer information om en av Sveriges ledande park- och trädgårdskommuner och våra spännande parker, lekplatser, parkguidningar med mera, hittar du via följande länk: www.enkoping.se/parker

Parkerna, stråken, mötesplatserna, grönområdena, lekplatserna, friluftsbaden och den tätortsnära skogen ska fungera som rum för alla sorts aktiviteter, men även för en stunds lugn och ro. De ska vara allas trädgård, ge identitet till platsen och staden samt skapa förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Man ska hellre vara ute än inne.

Enköpings kommun är tillsammans med ett flertal intressant besöksträdgårdar och parker i Sverige med i ett nationellt nätverk som heter Swedish Society of Public Parks & Gardens för att bland annat stärka och öka trädgårdsturismen i Sverige. Läs mer om nätverket och besöksmålen på: www.swedishgardens.se

Välkommen ut i våra gemensamma gröna miljöer!

Stadsträdgårdsmästare
Johan Arvidsson
med medarbetare

 park3.jpg

park4.jpg

Munksundskällan3-700x255.jpg