Specifika Insamlingsprojekt (nr2)

12. september 2016

Parkstiftelsen har inom "specifika insamlingsprojekt nr 2" ansökt av Naturvårdsverket om delfinansiering inom ramen för "Klimatklivet, omgång 4" för att etablera en snabbladdare i Enköping (KKL-00779-2016). Naturvårdsverket meddelade 2016-12-16 att ansökan inte beviljats. Med skäl att Naturvårdsverkets bedömning är att åtgärden inte hör till åtgärder som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. Insamlingsprojekt nr 2 kan därför anses vara avslutat.

(texten har uppdaterats 2016-12-31)