Specifika Insamlingsprojekt (nr1)

26. april 2016

Parkstiftelsen har inom "specifika insamlingsprojekt nr 1" ansökt av Naturvårdsverket om delfinansiering inom ramen för "Klimatklivet, omgång 1" för att etablera en snabbladdare i Enköpings City. Projektet har den 14/4 kl 13:32  beviljats Naturvårdsverkets delfinansiering (via beslut NV-06331-15) á 540kkr. Parkstiftelsen har fört dialog med Mälarenergi - Ena Energi, Clever, och Vattenfall som olika laddaktörer. Valet föll slutligen på Vattenfall som presenterade ett stort engagemang och den mest utvecklade tjänsten inom snabbladdning samt även en tilltalande affärsmodell för Parkstiftelsen och Kommunen med tillhörande Kommunala bolag. Projektet genomförs som en samfinansiering mellan Naturvårdsverkets bidrag och Vattenfall. Vattenfall kommer att äga och drifta anläggningen, eftersom Parkstiftelsen inte har resurser för att driva detta själv och inte heller har erforderlig kompetens. Åtagandet inom "specifika insamlingsprojektet - nr 1" består av själva initieringen av projektet och etablera själva ansökan, samt säkerställa att rapportering o.s.v. till Naturvårdsverket. Formell överlämning till Vattenfall genomfördes per den 1/7-2016. Enköpings kommun gav klartecken om placering i Enköpings City (Badhusgatan) till Parkstiftelsen redan den 22/4-2016. Allt ska vara i full drift senast 2016-10-30 för att medfinansiärerna ska kunna tillgodoräkna sig Naturvårdsverkets beviljade bidragsdel.

Tidplan.png

Vattenfall har beviljats schakttillstånd från Enköpings Kommun.

Enköpings kommun inkommer med undertecknat nyttjanderättsavtal till Parkstiftelsen. Parkstiftelsen accepterar allt utom femte punkten.

Vattenfall inväntar inkopplingsbeslut från Eon Elnät AB, preliminärt datum är nu 17/1-2017.

Eon Elnät AB inkommer med offert på elanslutning 2016-10-03. Prismässigt okej, men dom säger att det ska ta 3-månader att få den ansluten mot elnätet.

Naturvårsverkets handläggare förstår problembilden med en nätägare i monopolställning som inte lever upp till rimliga anslutningstider och initierar ett ändringsbeslut den 2016-12-21 (NV-06331-15) med ny tid för när åtgärden ska vara slutförd till 2017-02-28.

(texten har uppdaterats 2016-12-31)