Pressrelease - Snabbladdare driftsatt

1. mars 2017

Nu har Vattenfall i samarbete med Parkstiftelsen driftsatt snabbladdaren vid Fridegårdsparken / Badhusgatan i Enköpings City och lagt till den i befintligt InCharge (www.beincharge.se) nätverk. Den mycket centrala placeringen är kanske inte optimal ur ett rent laddningsmässigt bästa läge. Men både Parkstiftelsen och Vattenfall hoppas att det kan gynna centrumhandeln och taxi verksamheter, m.fl.

Laddkort eller laddbricka beställer man på:  www.beincharge.se sedan skickas det hem med post. Ordinariepris för laddning är 2,40 kr per minut inkl moms.

Initialt kommer det vara gratis att ladda då Vattenfall gör lite system tester etc exakt hur länge det kommer att vara gratis är i skrivande stund inte klart.

Parkstiftelsen har alltså på ideell basis ansökt av Naturvårdsverket om delfinansiering från "Klimatklivet, omgång 1" för att etablera en snabbladdare i Enköpings City. Projektet fick den 14/4-2016 beviljad delfinansiering från  Naturvårdsverket. Parkstiftelsen förde sedan en dialog med Mälarenergi - Ena Energi, Clever, och Vattenfall som olika laddaktörer och medfinasiärer. Valet föll slutligen på Vattenfall som presenterade ett stort engagemang och den mest utvecklade tjänsten inom snabbladdning samt även en tilltalande affärsmodell för både Parkstiftelsen och Kommunen med tillhörande Kommunala bolag. Projektet har alltså en samfinansiering mellan Naturvårdsverkets bidrag och Vattenfall. Vattenfall kommer att äga och drifta anläggningen, eftersom Parkstiftelsen inte har resurser för att driva detta själv och inte heller har erforderlig kompetens. Formell överlämning till Vattenfall genomfördes per den 1/7-2016. Enköpings kommun gav klartecken om placering i Enköpings City (Badhusgatan) redan den 22/4-2016.

Stort tack till alla aktörer som gjort detta möjligt!

(texten pressenterades 2017-03-01)