Partners - Grandin ITC AB

2. april 2014

Styrelsen är oerhört tacksam för Grandin ITC AB engagemang i form av fortsatt fri IT-drift av www.parkstiftelsen.se med tillhörande redigeringsprogram, fri support o.s.v.

Grandin ITC har dessutom gratis tagit fram och skänkt Parkstiftelsens logotype (trädet) som tidigare antogs av styrelsen. Bland ett flertal olika logotypförslag.

Grandin ITC är alltså en av Parkstiftelsens huvudpartners även under år 2014.

Styrelsen är oerhört tacksam för denna generösa gåva.

Läs mer om Grandin ITC: www.grandinitc.se