Kontaktuppgifter

Om insamlingsstiftelsen för Enköpings parker:

Robert Käck via telefon 0171-47 86 42
Johan Arvidsson via telefon 0171-62 50 00 (vxl)

Om hur du kan bidra ekonomiskt:

Philip Hävelid på Nordea via telefon 010-15 647 87
Sören Carlsson via telefon 070-604 42 21
Arne Wåhlstedt via telefon 070-589 06 06
Johan Arvidsson via telefon 0171-62 50 00 (vxl)
Robert Käck via telefon 0171-47 86 42

Om Enköping som en självklar etableringsort för ditt företag:

Cissi Lööv på Enköpings kommun via telefon 0171- 62 51 53

Länkar till turism och näringslivsservice:

enkoping.se » Parker
enkoping.se » Turism
enkoping.se » Turistguide
enkoping.se » Näringslivsservice

(senast uppdaterad 2016-01-21)